Tak tohle je skutečná pecka! Tak jsme se díky dnešní „NEsvobodě slova a Big Tech cenzuře internetu vrátili zase zpátky o 34 let, do doby, kdy leckteré texty nepohodlné tehdejšímu režimu byly zkrátka zakázané. Dnes je tomu také tak, jen se o tom nemluví, nebo, když už se náhodou někdy mluví tak pouze ve smyslu, jako že se nic takového rozhodně neděje. Jenže ono se děje a právě proto jsme tu my a Zakázané noviny ANS. Aliance národních sil prosazuje vlasteneckou, pro-českou a pro-národní politiku svědomí, postavenou na pravdivé historii a pravdivé přítomnosti, proto je pro nás říkat PRAVDU, byť třeba právě zakázanou, to nejdůležitější. Navíc, tato odhalená pravda, informace, které vám mainstream rozhodně nikdy neřekne, a které vám proto musíme sdělit my v našich Zakázaných novinách, vám mohou leckdy zachránit dokonce i život.

Redakce Zakázaných novin ANS.

Tedy Svoboda slova už zdaleka není taková, jaká bývala dřív a to i přesto, že ji v České republice máme stále jasně a jednoznačně deklarovanou přímo Ústavou ČR, listinou základních práv a svobod, článek 17.: 1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny 2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu 3) Cenzura je nepřípustná 4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti 5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

PROSÍME POMOŽTE NÁM ŠÍŘIT PRAVDIVÉ INFORMACE VE VYLHANÉM SVĚTĚ !!!

Vytiskněte si svůj vlastní „výtisk“ Zakázaných novin ANS a někam, nebo někomu jej doneste (do čekárny u vašeho zubaře či lékaře, do trafiky, do hospody (dokud to ještě lze), nebo je vemte na návštěvu k sousedovi, s sebou do školy nebo kolegům do práce)…

Teprve potom bude mít tato naše práce svůj skutečný smysl

Děkujeme ! Redakce Zakázaných novin ANS

a bě

Zakázané noviny ANS

Vše, co nechtějí, aby jste věděli. Vše,o čem se mluvit nesmí. A taky to, o čem vám lžou. A navíc i to, proč… Prosazujeme politiku svědomí. A svědomí nám říká, abychom zveřejňovali pravdu, i když se to nesmí.

Redakce Zakázaných novin ANS

Jednotlivá vydání Zakázaných novin ANS ke stažení i k přímému přečtení:

1.vydání: Mediální cenzura a NE-svoboda slova

2.vydání: Operace pod falešnou vlajkou

3.vydání: Tajná světová vláda a Nový (finanční) světový řád

4.vydání: Opičí neštovice – SPECIÁL

5.vydání: To podstatné je Přežít. Štěstí přeje více těm připraveným.

6.vydání: To, o čem mainstream mlčí

7. vydání Zakázaných novin ANS: Ukrajina – speciál

8. vydání Zakázaných novin ANS na téma „Co bude dál?“

9.vydání Zakázaných novin ANS:

10. vydání Zakázaných novin ANS

Redakce Zakázaných novin ANS:

Zakázané noviny ANS se rozhodně neřídí legislativou EU, ani se nepodřizují cenzurnímu nátlaku vlády ČR, ale sdělují občanům necenzurovanou pravdu. Projekt systémově nezávislé, necenzurované, občanské investigativní žurnalistiky Aliance národních sil. Zakázané noviny ANS přináší „zakázaná“ a režimu nepohodlná aktuální témata dneška. Zakázané noviny ANS jsou návratem k samizdatu v digitální době, odpovědí na nelegální a nezákonnou cenzurou vlády ČR a orgánů EU.

michaela z rodu marků – Myšpule, email: myspule@myspulesvet.org

Zdroje textů: https://myspulesvet.org, https://aliancenarodnichsil.org, https://kresadlo.com, cz24.news, https://celostnivzdelavani.cz, google.com