Jak vystoupit z EU – referendum vůbec není potřeba!

JAK VYSTOUPIT Z EU - REFERENDUM NENÍ NUTNÉ Článek 50 Smlouvy o Evropské unii "Pouze přednesené znění je závazné" Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z Evropské unie. Tato možnost byla zavedena Lisabonskou smlouvou v roce 2007. Jak může členský stát článek 50 aktivovat? Členský stát, který se … Pokračování textu Jak vystoupit z EU – referendum vůbec není potřeba!