Seznámení se naší skutečnou historií, s dějinami vývoje současného lidstva, ale i jemu předcházejících civilizací jsou tedy jedny z těch důležitých informací, které jsou před námi buď bedlivě skrývány nebo jsou záměrně překrucovány, protože naše vědomé poučení se z chyb předcházejících evolučních cyklů by mohlo velmi urychlit celý náš civilizační vývoj a duchovní vzestup, což tedy v žádném případě není právě součástí agendy sil, které pevně svírají lidstvo na naší planetě ve svěrací kazajce materiálního a finančního otroctví.

Právě proto je tak moc důležité třeba ono „oživování“ lidí, kterým vládnoucímu režimu a systému dáváte oficiálně najevo, že o jejich gaunerském plánu, kdy se ze všech zemí světa stali tajně korporace, jejíž jste v podobě vašeho rodného čísla majetkem, prostě víte. Tedy, že si uvědomujete, že živý člověk xxy z rodu xyz už v rámci současného právního systému není živý člověk (ale je ztracen na moři) a jeho „živoucnost“ je tak redukována na pouhé otroctví, stejně jako je jméno živého člověka redukováno na pouhé číslo (rodné číslo, číslo sociálního pojištění) člověka- otroka v korporátně fašistickém systému, tedy otroka patřícího například korporací The Czech republic LTD. V podstatě to znamená, že všichni lidé (živé bytosti) jsou po šesti letech svého života označeni za ztracené na moři, protože se nenahlásili jako živé bytosti. Od té doby se člověk stává personou, (obchodním zbožím, otrokem), s personální kartičkou (občanským průkazem), ve firmě (o které lidé věří, že se jedná o stát). Každá persona je označena jedinečným rodným číslem, kódem pojištění a křestním listem.

Proto třeba současné soudy jednají vždy „ve věci“, protože dle tohoto práva na nás není nahlíženo jako na živé lidi, ale jako na „věci“. Na takového otroka systému se potom přestává vztahovat přirozené, neboli-li zvykové právo vycházející z přirozených, obecně platných zákonů jakési univerzálně platné vesmírné morálky (tedy z toho, čemu naši slovanští předci říkali KONY RITA – to je to, jak někdy tvrdím, že zákony jsou až za kony) ale vztahuje se na něj tzv.lodní právo, tedy uměle vytvořené právo se zákony napsanými tak, aby to vyhovovalo korporátnímu systému, a které mají naopak člověka udržet v současném otrockém systému (což vychází právě z onoho zákona z roku 1666) Podle lodního práva totiž nejsme vlastníky svého těla, a právě proto nám naše vlády můžou říkat třeba to, kde se máme pohybovat a také to, jaké látky (vakcíny, GMO) si máme vpravovat do těla. Takže přirozeně svobodní lidé, kteří mají Bohem daná svá nezcizitelná práva jsou podvodem zotročeni do systému námořního práva, redukováni na pouhé číslo otroka v systému bez jakýchkoliv práv.

Systém je geniálně vymyšlen a vše okolo nás je zmanipulováno tak, aby si 99% lidí tento fakt nikdy nedokázalo ani uvědomit, natožpak z tohoto otrockého systému vystoupit. A vládnoucí elity se tváří jako by nic, protože neznalost zákona neomlouvá, takže podle systémové doktríny si za to můžeme sami. Na tom můžeme krásně vidět, jak si z nás systém dělá vyloženě srandu. Po tomhle tom, co jsme se teď dozvěděli, už nemůžeme brát některé zákony ani nařízení vážně, protože to celé je ve skutečnosti jen jeden velký vtip. A náš vesmír má skutečně vytříbený smysl pro humor, obzvláště pak pro ten černý.

V současné době se tak vlastně vede jen jakási poslední šachová bitva mezi silami dobra vedených například politiky jako je Trump a Putin vs. elitamí – elitními bankéři, kteří již dávno zaprodali svou duši temnotě. Aby Trump a Putin tuto šachovou partii mohli vyhrát, tak k tomu potřebují nás, obyčejné lidi. To nejmenší, co proto můžeme udělat, je to, že budeme například sdílet tyto informace, ať je co nejvíce lidí probuzených. Pak již nikdo a nejen já sama, ale nikdo nepřistoupí na roušky, karanténu, vakcíny, daně a pokuty, protože nebude otrokem, ale svobodným vědomým člověkem řídícím se podle zdrojového práva.

Zbytek stále spícího lidstva se bohužel nezadržitelně řítí ke svému zániku cestou duchovní degenerace. Myslí si snad někdo, že se do nějaké vlády může dostat někdo skutečně chytrý, empatický, nesobecký a milující lidi? Myslí si někdo, že se svrhávají „diktátoři“, protože škodí lidem? A na těchto zvrácených principech je právě postavená ta naprostá nesmyslnost liberální demokracie, kterou nám systémový matrix vtlouká do hlav! Demokracie je totiž jen jiný název pro otrocký systém! Démon-kracie! Vymysleli si jí egyptští žreci, aby mohli ještě více zotročit své otroky! Pamatujte si základní poučku: Systém nikdy nic nedělá pro lidi, ale vždy pouze proti lidem! A když by něco vypadalo, že je to pro lidi, tak se mějme raději hodně na pozoru, protože zcela jistě je to jen další past a určitě jsme něco zásadního přehlédli!

Proto se úplně klidně vlády jednotlivých zemi obrátí proti svým občanům, proto jsou jim jedno všechny naše protesty, petice, konvoje svobody, demonstrace a vlastně veškeré naše snahy o změnu systému! A aby těchto protestů bylo pokud možno co nejméně, tak právě proto je indoktrinován celý náš současný vzdělávací systém, hlavně ten „státní“, řízený systémem a režimem. Proto nám vytrvale a naprosto o všem lže mainstream. Proto je naprosto překrucována a zamlčována naše skutečná historie, proto jsou zatajovány různé souvislosti a události, třeba jako to, co se skutečně stalo v roce 1815 a v několika následujících letech. Proto je vytvářena jakási „umělá historie“ plná vymyšlených událostí, která naprosto překrucuje skutečné dějiny tak, aby jejich vylhaná verze pomáhala a vyhovovala korporátnímu, fašistickému a hlavně otrockému systému

A nyní to úplně nejdůležitější, tedy co vlastně s tím?

Diskuze s reprezentanty většinové skupiny na toto téma, tedy názor, že jsou úplně mimo, že se právě dopustili největšího omylu ve svém životě, je bohužel předem ztracená. Nikdo z lidí většinového proudu prostě není ochoten připustit, že by byl tento podvod na celém lidstvu byl tak obrovský a obludný, že by mu naletěla naprostá většina, ato včetně všech těch rádoby „autorit“, které ovšem oni do teď bezvýhradně uctívali. Autorit, které třeba nosí bílé pláště a pyšní se tituly! A které dnes klidně vraždí své spoluobčany toxickými vakcínami! Problém spočívá v tom, že kdyby totiž všichni tito lidé připustili, že se tak nepředstavitelně mýlí, tak by tím vlastně museli popřít celý svůj dosavadní život. Veškerý jejich život, jeho základní jistoty a stavební kameny by se zcela rozpadly. To se pochopitelně nikomu moc nechce a tak radši udělají blbce z nás! Proto ty hysterické nenávistné komentáře pod mými videi o prokremelských sviních a pod. Jejich svět „jistoty“ jim má videa narušují, jejich svět „jistoty“ se jim tím hroutí jako domeček z karet a na to nikdo z nich nemá odvahu. Tak raději dohrají tu životní hru do konce v roli otroků systému, tedy vlastně v roli naivních, přesto za svoji naprosto vylhanou „pravdu“ bojujících troubů a klidně pro to i umřou! A mě nazvou konspirátorkou, pro Ruskou sviní a nebezpečným proti systémovým živlem, nebo domácí teroristkou, kterou je třeba za každou cenu umlčet.

Pak je tu ovšem ještě ta druhá skupina lidstva, ti již „probuzení“ mezi které se sama počítám. Tato druhá skupina lidí – stále naprostá menšina – tak velmi dobře ví, že se jedná o podvod, ale nemůže proti tomu vůbec nic dělat, protože jsou proti ní namířené všechny složky systémové a zcela fašistické moci: idioti ve zdravotnictví, vlastizrádci ve vládě, fašističtí zakomplexovaní psychopaté v policii, připosraní soudci v justici, zaprodaní a prostituující se redaktoři v masmédiích, zpitomělí a totálně indoktrinovaní učitelé ve školách a obrovské, udavačské stádo naprosto tupých hlav všude okolo. Jejich přesila je obrovská, ale na straně naší menšiny stojí síla největší, a touto silou je PRAVDA! Pravda totiž nakonec vždy zvítězí, jen to někdy dost bolí.

A proto se do fašistického systému odmítám zapojit, proto jsem jim již deset let neposlala ani korunu, ani na zdravotním, ani na sociálním pojištění, na daních, prostě nic, úplně a naprosto s nimi odmítám tuto šílenou hru na korporátní fašismus hrát. A hodlám v tom i pokračovat, i když mě to odsoudilo k životu zcela mimo veřejnou komunitu, i když mi to v životě dělá mnoho problémů, od toho, že mě nechtějí ošetřit u lékaře, až po to, že nemohu nic vlastnit, dokonce ani pitomý mobil nebo auto, natož třeba nemovitost.

Ale s tím, co díky svým „konspiračním“ teoriím vím, je tato daň za osobní svobodu, kterou mi to umožňuje, vlastně zanedbatelná. Navíc jednám zcela v souladu se svým svědomím, tedy v souladu s přirozeným vesmírným právem. A nekolaboruji s otrockým, uměle vytvořeným, matrixovým systémem zotročujícím lidstvo do finálního systému z něhož již nikdy nepůjde vystoupit – do onoho diskutovaného a za pouhou konspiraci považovaného NWO – new world order – nového světového řádu. A být vámi, tak to risknu (skutečně nemáte co ztratit) a vystoupím taky. A mimochodem, kdyby odvahu k tomuto kroku našla alespoň jedna třetina lidí, tak systém se zhroutí a neudělá s tím vůbec nic. A to jediné co je k tomuto kroku potřeba je jen „obyčejná“ odvaha.

Řešení veškerých problémů lidstva je vlastně úplně jednoduché. Na to, aby se jim celý systém zhroutil je potřeba jen vaše vlastní, osobní odvaha, protože když 1/3 lidí v korporaci Česká republika nepošle tento měsíc do systému ani korunu, tak se jim celý systém prostě zhroutí. 1/3 obyvatel je zhruba 3 milióny lidí a oni nemají 3 milióny policistů, exekutorů, na takovou masu lidí nemají připravený ani soudní systém, prostě vůbec nic! Je to tedy naprosto jednoduché, a je potřeba skutečně jen jediná věc – vaše odvaha učinit toto rozhodnutí. Ale k této odvaze je potřeba především probudit se, a to co možná nejrychleji!

Do toho všeho probíhá jakási „kosmická“ transformace celého lidstva, založená vlastně také na poměrně jednoduchém principu. Postupným navyšováním energetických dávek dosáhnout změny struktury ve všem živém, ale i neživém. Kdo se dokáže přizpůsobit a povznese své tělo i duši na vyšší úroveň, má šanci se dostat do vyšších dimenzí, tj. přes 4D a 4D+ do 5D. Kdo se nedokáže přizpůsobit, zůstane ve 3D nebo zemře. Jednoduché, že? Tento vzestup již probíhá, transformuje se planeta a s ní i vše ostatní.

Lidé pod tíhou přicházejících energií se cítí unavení, zažívají různé nové neobvyklé zdravotní problémy, přestavují se jim tkáně, orgány, vnímají zimu, teplo, brnění, svědění, pálení, zvýšenou potřebu spánku nebo zase naopak nespavost, slyší zvuky, pískání, hučení apod. U mnoha jedinců se navyšuje počet vláken DNA, aktivuje se armáda 144.000 světelných bytostí, které se sem v tuto dobu reinkarnovaly, aby pomohly s transformací. Geometrickou řadou dochází k prozření miliónů lidí na celém světě. Realita se začala pomalu rozdělovat do dvou časových os, kde jedna časová osa bude vzestupná linie transformace planety Země na planetu Gaia v 5D a druhá časová linie zůstane ve stávajícím 3D matrixu. Co všechno se bude dít na původní 3D planetě Zemi, lze jen odhadovat. Pravděpodobně zde bude zrušen totalitní otrocký matrix, ale co tady materialističtí lidé zavedou za systémy, si lze celkem snadno domyslet. Duchovní vzestup tady podle mého názoru už nebude možný. Duše, které neměly vibrační transformaci na programu v této inkarnaci, si tady snad nějak ve hmotě dožijí. Jestli se to týká i očkovaných jedinců, zatím silně pochybuji. Ti si podepsali ortel v okamžiku, kdy to do sebe nechali vpálit a prokázali tak vesmíru a před Bohem svou svobodnou vůli, že si již nepřejí ve své existenci pokračovat.

Podklady a zdroje k tomuto článku: https://kresadlo.com/transformace-lidstva/, https://myspulesvet.org/2022/02/20/jak-lodni-pravo-zotrocuje-lidstvo-a-proc-je-tak-dulezite-prejit-na-zdrojove-pravo-nejdulezitejsi-konspirace-vaseho-zivota/, https://celostnivzdelavani.cz/

Publikovala: Myšpule

2 komentáře: „Transformace lidstva (2.díl)

  1. Děkuji autorům za ANS a Myšpuli za otevření témy o smyslu našeho bytí a vývoje myšlení a vývoje společnosti. Myslím si, že základem pro normální zdravou budoucnost šťastných/spokojených lidí je
    vystoupit z vleku globálního ke světovládě směrujícímu „vlaku“, který řídí nemocní mocichtiví lidé vlád tzv. Západu, kterých hlavní ideologíí je nenávist k životu lidí a k lidem a národům,Východu Země, kteří se zparchantělé bezduché ideologii center Západu (Bílý Dům Vlády v USA; Bruselská centrála tzv.EU) a jejich chapadel Moci (WEF a MMF a OSN a OSN-WHO) odmítají podrobit.

    Líbí se 1 osoba

    1. Také děkuji za váš milý ale i zajímavý komentář, s nímž zcela souzním. Domnívám se, že proces rozdělování lidstva na dvě od sebe se vzdalující poloviny již dávno započal a nyní to už nepůjde zastavit. A nejde jen o to, jsem skutečně přesvědčena o tom, že nám je dáno prožít ono Velké finále za Soumraku Bohů, tedy závěrečnou a definitivní bitvu mezi „dobrem“ a „zlem“, mezi Orlem a Hadem. Podstatné pro přežití nelehkých dnů které nás čekají je stát vždy na straně dobra, která strana to je, nám zase naprosto spolehlivě řekne naše svědomí. Jedním z podstatných cílů našeho žití je proměna ega na charakter a k tomu nám dnešek dává mimořádnou příležitost. Neméně důležitá bude i odvaha, ovšem každý racionálně uvažující člověk chápající i všechny ty skryté souvislosti, které mainstream tak rád a často označuje slovem „konspirace“ tak ví, že stejně nemá co ztratit, což je pro získání odvahy konat v souladu se svědomím dobrý začátek. A konat v souladu se svědomím znamená pokaždé, podrobíme-li to podrobnějšímu zkoumání, konat mimo systém, nebo dokonce přímo proti němu. Světu mír a lidem svobodu! Vaše Myšpule

      To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s