Vážený pan

Petr Marek

Ředitel divize Deník

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Praha 30. 3. 2022

Vážený pane řediteli,

dovolte, abych reagovala na sprostý a pomlouvačný článek zcela neprofesionálního tzv. redaktora Jiřího Dintara v Táborském deníku dne 25. 3. 2022 v článku „Učitel dějepisu schvaluje agresi Ruska“. Tento článek se dotkl cti mého kolegy pana Mgr. Marka Adama, místopředsedy politického hnutí Aliance národních sil a odborného poradce Českého mírového fóra.

https://www.denik.cz/regiony/ucitel-gymnazia-schvaluje-utok-ruska-na-ukrajinu-rodice-jima-hruza-20220325.html

https://taborsky.denik.cz/galerie/ucitel-sobeslavskeho-gymnazia-schvaluje-utok-ruska-na-ukrajinu-ta220324.html?photo=1

Pro větší přehlednost budu psát v bodech:

 1. Redaktor Dintar Mgr. Marka Adama ani jednou!!!! nekontaktoval. Mediální prostor byl zcela záměrně dán jen jedné straně, což odporuje elementární zásadě žurnalistiky. Článek je typickou ukázkou štvavé kampaně na politickou zakázku, či záměrnou objednávku.

O neprofesionalitě novináře Dintara svědčí i skutečnost, že se opírá o anonymní zdroj, navíc v počtu JEDNOHO anonymního udání! Toto individuální udání pak následně generalizuje a paušalizuje. Slušný člověk však vystupuje se svými názory a stížnostmi pod svým vlastním jménem. A slušný redaktor má anonymní udání ověřit, což redaktor Dintar neučinil.

 1. Nejenže se redaktor Dintar zachoval naprosto neprofesionálně, ale jako vrchol drzosti připojil k článku, který měl dehonestovat pana Adama, i názor politika TOP 09 Pavla Klímy, který chce na Mgr. Marka Adama dát za názory, se kterými on nesouhlasí, trestní oznámení, a přitom se ohání svobodou slova. NEUVĚŘITELNÉ!
 1. Chování novináře i lynčujícího politika, jenž má dobře placenou funkci na Jihočeském kraji a potřebuje „vykazovat činnost“, připomíná útočný lynč štváčů proti bezúhonnému poctivému člověku. Navíc samotné podněcování davu k veřejné nenávisti zavání trestným činem. A jak rozumět tvrzení v tom smyslu, že zákoník práce bohužel neumožňuje propustit učitele za jeho soukromé politické názory??! Profesní likvidace, odrovnání a dehonestace člověka jsou totalitní praktiky, ale použitá terminologie novináře i politika zavání dokonce spíše obdobím protektorátní heydrichiády.

Slova jako duševní mrzák a lump, která byla v článku použita na adresu pana Adama, však padnou jako ulitá právě na politika Klímu a redaktora Dintara! Oba tito „morální giganti“ by si měli být vědomi toho, že pro každého, kdo někoho veřejně chválí nebo haní, platí starobylá védická moudrost: „Tat tvam asi! – To jsi ty!“

 1. Redaktor Dintar v perexu svého dehonestujícího článku uvádí, že pan Marek Adam je místopředsedou ANS, která schvaluje „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“. Musím se ptát: CO JE NA TOM PROBOHA ŠPATNĚ? Znamená to snad, že redaktor Dintar schvaluje militarizaci a nacifikaci Ukrajiny? Poklud ano, tak se veřejně dopouští trestného činu!
 1. Dále redaktor Dintar uvádí (jako zavrženíhodný fakt), že ANS ve svém programu odmítá účast v EU a v NATO, což má být přitěžující okolnost pro pana Adama. Je redaktor Dintar při smyslech? Copak je trestným činem být odpůrcem EU a NATO?! Mimochodem pro vstup do EU bylo při referendu pouhých 41,73 % ze všech oprávněných voličů. Tedy naprostá menšina! Do NATO jsme ani nevstoupili na základě referenda, protože by vstup prostě neprošel!
 1. Než začnou „angažovaný redaktor“ a „angažovaný politik současné vládní strany“ hovořit cosi o „schvalování agrese“, měli by si zjistit, kdo a v jaké míře v daném konfliktu skutečnou agresi provádí. Také by se měli zamyslet nad tím, proč v případě nespočetných skutečných agresí NATO (které byly v rozporu s rezolucemi OSN) sami zbaběle mlčeli. Jedná se například o agresi NATO v Iráku, Lybii, Sýrii, Afghánistánu, o „humanitární“ bombardování“ Jugoslávie atd.
 1. Všichni skuteční světoví vojenští a političtí analytici (český mainstream je však nikdy!!! nepublikuje) hodnotí válku na Ukrajině jako proxy válku NATO (tedy válku v zastoupení) proti Ruské federaci! To vše při zneužití zfašizované části ukrajinského lidu. A zvláště jsou obětí nevinní ukrajinští civilisté, kteří jsou drženi jako rukojmí brutálními ukrajinskými neonacisty fašistického praporu AZOV a dalších. Ti lidé jsou používáni jako živé štíty.

Rozhovor Mike Whitneye s Larry C. Johnsonem. Larry C. Johnson je veteránem CIA a Úřadu ministerstva zahraničí pro boj proti terorismu. Je zakladatelem a řídícím partnerem společnosti BERG Associates. Larry poskytoval 24 let výcvik komunitě speciálních operací americké armády. ZDE: https://www.unz.com/mwhitney/larry-c-johnson-the-ukrainian-army-has-been-defeated-whats-left-is-mop-up/

Dokumentární film – Oliver Stone – Ukrajina v plamenech, o zdrojích současného ukrajinského nacionalismu. ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=pKcmNGvaDUs

 1. Na Ukrajině trvá občanská válka již 8 let. Zahynulo při ní rukama ukrajinských fašistů 15 tisíc rusky mluvících lidí a mnoho dětí – viz například Alej andělů, památník zabitých dětí z Donbasu.
 1. Ukrajina se snažila získat jadernou zbraň a použít ji proti Rusku – informace v analýze výše a také to veřejně sdělil prezident V. Zelenský v únoru na konferenci v Mnichově.
 1. Ukrajina se chystala použít proti Rusku biologické zbraně. 1. února t. r. zaměstnanci americké ambasády v Kyjevě stáhli z oficiálních stránek diplomatické mise veškeré dokumenty o amerických biologických laboratořích nacházejících se na území Ukrajiny. Spojené státy plánovaly otevřít další dvě v únoru 2022 – v Kyjevě a Oděse.

Rozhodnutí Američanů „zakrýt stopy“ bylo provedeno ihned po zveřejnění v britském tisku. The Daily Expose zveřejnil článek pod názvem: Je v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem více, než se na první pohled zdá? Upozorňuje na to, že během několika let si americká armáda na území Ukrajiny vytvořila síť biologických laboratoří a všechny jsou tajné. Navíc byla zveřejněna mapa rozmístění těchto laboratoří po celé zemi. „Daily Expose“ poznamenává, že tyto informace odhalují konflikt na Ukrajině v novém světle – odtud se nad Ruskem rýsovala biologická hrozba, kterou vytvořili Američané se souhlasem kyjevských úřadů.

ZDE: https://dailyexpose.uk/2022/02/24/is-there-is-more-to-the-ukraine-russia-conflict/

 1. Americký pravicový internetový informační portál Mintpress.com informuje, jak funguje západní systém strategické ukrajinské propagandy během válečné operace. Ukrajinská propagandistická kampaň je mimořádně dobře připravena. Klíčová „partnerská média“ v různých zemích světa (hlavně v západní Evropě i v ČR) dostávají společné „noty“ v reálném čase – tedy veškeré potřebné a také velmi podrobné informace o tom, jak mediálně manipulativně (vždy v neprospěch Ruska) pokrýt různé události na Ukrajině.

Ukrajina s pomocí zahraničních (především amerických) konzultantů vybudovala efektivní síť zahraničních PR agentur, které aktivně přispívají k prosazování těch „správně“ připravených zpráv do veřejného informačního prostoru. Hlavním provozovatelem informační kampaně na podporu Ukrajiny je agentura PR Network se sídlem v Londýně, která působí jako integrátor řetězce menších PR agentur a je úzce propojena přímo s britským regulátorem v oblasti komunikací UK Government Communication Service Strategy and Evaluation Council.

Pro orientaci jsou novinářům zahraničních médií zasílány pokyny pro používání správných výrazů v komunikaci a o správném úhlu pohledu při pokrytí událostí. Relevantní informace jsou aktualizovány denně. Například soustavné opakování výrazu „agrese Ruska proti Ukrajině“ apod.

NATO aktivně využívá své robotické farmy k šíření propagandistických zpráv především přes facebook. Samotná kampaň je aktivně financována vládami Velké Británie, České republiky, Open Society George Sorose a US National Endowment for Democracy (NED). Podpora jim je poskytována také prostřednictvím USAID.

 1. Rezoluce Valného shromáždění OSN nehovoří ani o ruské invazi, ani o ruské agresi, ale požaduje ukončení ruské ofenzívy na Ukrajině. Tyto tři pojmy jsou v diplomatické mluvě velmi rozdílné – a diplomaté si dávají pozor na jazyk. Ofenzíva (tedy útok) je charakteristická aktivitou, pohybem a iniciativou, jde o způsob jednání. ZDE: https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152

Redaktor Dintar použil tři rozdílné titulky. V táborské tištěné verzi: Učitel dějepisu schvaluje agresi Ruska. Agrese znamená napadení, které se projevuje záměrným poškozováním. Titulek v deníku.cz: Učitel gymnázia schvaluje invazi Ruska. Invaze ale znamená okupaci území a to udělalo NATO a USA v Iráku a jinde, kdy okupovaly území a privatizovaly zdroje ve prospěch amerických firem a politiků. Jen na webu deníku.cz je titulek: Učitel soběslavského gymnázia schvaluje útok Ruska na Ukrajinu. Ví redaktor Dintar vůbec, o čem píše?

 1. Vyjádření nejvyššího státní zástupce Stříže není žádné nařízení, ale pouhý apel na osoby, aby se neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení. Mgr. Marek Adam nic takového neučinil.

ZDE: https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/

Vážený pane řediteli, chci věřit, že čest, úcta a respekt bude panu Mgr. Marku Adamovi navrácena a prosím, aby byl tento dopis veřejně publikován. Také žádám, aby se redaktor Dintar panu Marku Adamovi veřejně omluvil.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. (absolventka Univerzity Karlovy, obor žurnalistika a politologie)

předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil

www.aliancenarodnichsil.cz

www.aliancenarodnichsil.org

předsedkyně spolku České mírové fórum (spolupracuje se Světovou radou míru)

www.ceskemiroveforum.com

http://www.wpc-in.org/

2 komentáře: „Duševní mrzáci z Táborského deníku (otevřený dopis)

 1. Srdečně Vás zdravím. Děkuji Vám za odvážné veřejné vystoupení proti mediálním ochráncům fašistické ideologie u nás.

  To se mi líbí

 2. Článek pana Dintera a zejména pak komentář pana Klímy byl naprosto přesný a trefný. Zřejmě nasměroval nechtěnou pozornost na Váš „spolek“ přátel totalitních režimů. Ačkoliv, když čtu to vaše kňourání, tak mi přijde, že jste vlastně rádi. Aspoň máte prostor. Jindy by po Vás neštěkl ani pes.
  Máte snad dojem, že rusko záměrně nepoškozuje Ukrajinu? Nebo že snad neokupuje území Ukrajiny (některé části už od roku 2014)? Vzpamatujte se.
  Samozřejmě očekávám, že když se ve svém pamfletu oháníte svobodou slova, tak že zde můj komentář zůstane a vy ho nesmažete. Jinak by to nedávalo smysl, že?

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s