Zápis z jednání 3. 2. 2022

Pro zápis z jednání byl pořízen doslovný přepis zvukového záznamu:

Předseda výboru T. Okamura – Zahájil bych bod tím, že vítám všechny pozvané hosty.

Tato petice přišla petičnímu výboru začátkem ledna a zařazena na tento výbor byla na žádost zástupce petentů a z důvodu její aktuálnosti. Paní zpravodajka se zařazením souhlasila a ujme se zpravodajské zprávy. Než se ujme slova, je zde přítomna zástupkyně petentů paní poslankyně Karla Maříková, kterou Vám tímto představuji a na našem výboru jí vítám. Po vystoupení paní zpravodajky bude vyzvána, aby svou petici zdůvodnila a seznámila nás s obavami petentů a s argumenty proti povinné vakcinaci. Dále je zde přítomna jako zástupce ministerstva zdravotnictví paní náměstkyně pro zdravotní péči  paní prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. Současně jsme pozvali na projednávání petice hlavní hygieničku ČR Pavlu Svrčinovou, ale bohužel se ze zdravotních důvodů omluvila. Předávám tedy slovo zpravodajce místopředsedkyni petičního výboru paní Nině Novákové, aby se ujala své zpravodajské role. Prosím máte slovo.

Nina Nováková – Petenty za petiční výbor zastupuje paní poslankyně Maříková. Můžeme říci, že tato petice splňuje veškeré formální požadavky, které ze zákona o petičním právu vyplývají. Stručný obsah petice – petenti si přejí, aby bylo zajištěno, že občané České republiky nebudou žádným způsobem nuceni k očkování proti covidu 19, a aby pro žádnou skupinu občanů ČR nebylo toto očkování stanoveno jako povinné. V obsahu petice – je třeba zajistit, aby nebyly diskriminováni neočkovaní občané ze strany orgánů státní správy, aby k podobnému nediskriminačnímu přístupu vyzvali také státní orgány i orgány územní, profesní a zájmové samosprávy a zaměstnavatele obecně.

Jednání PS parlamentu ČR. Ilustrační foto.

Jako 3. obsahový bod – petenti žádají, aby byla uznávána přítomnost protilátek proti COVID-19 prostřednictvím krevních testů a aby to bylo považováno za průkaznost na stejné úrovni, jako jsou ti lidé, kteří absolvovali očkování, anebo jsou negativně testováni.

Tato petice obsahuje 4 417 podpisů a nebylo dosaženo podle našich zásad práce petičního výboru, požadovaných 10 000 podpisů, aby bylo možno navrhnout veřejné projednávání. Ale vzhledem k celospolečenskému významu tématu očkování a vzhledem k tomu, že téma očkování výrazně rozděluje českou společnost, tak jsem si dovolila navrhnout, aby jednak bylo možné vystoupení zástupkyně petentů a zároveň, aby byl na jednání pozván také zástupce Ministerstva zdravotnictví vzhledem k závažnosti této problematiky. Jsem velmi ráda, že vedení petičního výboru a sekretariát petičního výboru vyhověl, a že alespoň zástupce Ministerstva zdravotnictví tady je.

Tomio Okamura – Děkuji. Předávám slovo zástupci petentů. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

Karla Maříková – Děkuji za slovo, Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi nejdříve poděkovat na váš petiční výbor, jakožto zástupkyně petentů petice proti povinnému covid očkování a za uznávání protilátek. Hodně za mě řekla určitě i zpravodajka. Já to shrnu. Petenti nesouhlasí s tím, aby očkování bylo jakkoliv vynucováno a neočkované osoby byly jakkoliv diskriminovány. Povinnost očkování můžete argumentovat, že byla sice z vyhlášky odstraněna po velkém společenském a politickém nátlaku, ale je pořád tématem, o kterém se hodně diskutuje, a není vyloučeno, že by do budoucna nemohlo být znova zavedeno. Proti povinnému očkování nebo v rozporu s povinným očkováním proti onemocnění COVID-19 je nejen naše Ústava ČR, ale také mezinárodní úmluva o právech a medicíně.

Dalšími argumenty jsou, že samotné očkování nebrání vzniku, ani šíření onemocnění.

Nicméně nezpochybňujeme, že může snížit závažnost průběhu onemocnění. Tímto tedy nelze očkování vytvořit kolektivní imunitu. Proti vážnému průběhu chrání, ale jen úzkou skupinu lidí, což je dalším argumentem, proč by ani do budoucna nemělo být znovu povinnost zavedena.

Povinné očkování u profesních skupin jak tomu bylo zavedeno, povede k tomu, že z těchto profesí začnou lidé odcházet. Jsou to profese, kde už nyní je nedostatek lidí, takže pokud by mělo být zavedeno povinné očkování jen pro úzkou skupinu lidí, je jenom pro profesní skupiny, tak s tím nemůžeme z tohoto důvodu také souhlasit.

Co se týká uznávání protilátek – podle řady studií provedených třeba ve Švédsku víme, že jakákoliv hodnota těchto protilátek je odrazem solidní buněčné imunity. Toto není mé vyjádření, toto je vyjádření pana profesora Berana, takže odborníka. Za uznávání protilátek se staví i pan doktor Balík, který řekl, že ze všech dat, které máme k dispozici, můžeme říci, že imunitní odpověď pro prodělání covidu a bezpečnost pro okolí je minimálně stejně dobrá jako po vakcinaci. Mikrobioložka Zelená, která se staví také za uznávání protilátek řekla, že protilátky bez ohledu na to, jaká je jejich číselná hodnota svědčí o tom, že osoba proti infekci je chráněna. Protilátky jsou spolehlivým ukazatelem o proběhlé infekci.

Určitě spolehlivější než samotný PCR test, který může být i úplně v minimálním případě – nechci říct falešný – ale samozřejmě nemusí ukázat, že právě u té osoby probíhá infekce, mohl už ji prodělat a virová nálož, může být vytřen už mrtvý vir.

Z dat ÚZISu je vidět, že na JIP téměř nekončí lidé, kteří prokazatelně prodělali toto onemocnění. Skončí tam v nějaké míře očkovaní procentuálně, v nějaké míře neočkovaní, ale z těch dat vidíme, že ti, co opravdu to onemocnění prodělali, jsou tam opravdu v minimální míře. Podle meta studie, a vidíme to i na studiích třeba například z Izraele. 20% průměrné hodnoty neutralizačních protilátek snižují až o 50% pravděpodobnost onemocnění COVID-19. 3% průměrná hodnota neutralizačních protilátek snižuje závažnost tohoto onemocnění až o 50%. Proto si myslíme, že by určitě měly být protilátky zohledňovány, nicméně stanovení protilátek je určitě důležitou informací pro pacienta či lékaře, ale nemělo by sloužit jako podklad pro povolení či zákazu aktivit běžného života. Děkuji

Tomio Okamura – Nyní poprosím zástupkyni Ministerstva zdravotnictví. Paní profesorka Martina Koziar Vašáková, aby se vyjádřila za svůj resort. Prosím, máte slovo.

Martina Koziar Vašáková – Děkuji vážený pane předsedo za slovo a děkuji za možnost být zde, možná uvedu na začátku, že má profese lékařská je internista, plicní lékař a imunolog, a mám i Ph.D. v imunologii a už impaktované práce v covidu 19. Tím jenom dokládám svou expertízu krom toho, že zastupuji Ministerstvo zdravotnictví.

Myslím si, že k první části té petice ministerstvo tím, že zrušilo změny, které měly být nebo byly vloženy do vyhlášky o očkování a zrušilo tím povinnost kohokoliv se nechat očkovat, tak tuto část dělá bezpředmětnou a na nikom nemůže být vymáháno očkování jako fakt, že bude mít přístup do nějakého zaměstnání nebo nebude.

Nicméně očkování jako takové je během pandemie jediná věc, která dle medicíny na důkazech brání proti těžkému průběhu a smrti.

Vyšla docela hezká studie, je to teď recentní tento týden, která ukazuje, že očkování je tím zásadním faktorem, které rozlišuje mezi těmi populacemi v mortalitě a těžkém průběhu onemocnění s následky.

Tím si naše společnost i volí svým postojem i očkováním jaké bude mít ztráty na životech a obecně ztráty na zdraví. To je můj komentář, prostě to je evidens base medicína, samozřejmě společnosti si může přát něco jiného, ale neobejde se to bez ztrát, a byli tady lidé, kteří čekali, až stát řekne, že vakcinace je povinná, že tím vyjádří, že v tu vakcínu věří a pak se nechají naočkovat. Tito lidé se z toho očkování odhlásili, a máme 400 000 lidí přibližně, kteří nejsou vakcinování a kteří jsou rizikoví a valná část z nich pravděpodobně ještě tuto vlnu odnese a pak možná i tu další, protože covid se nám bude vracet. To musím po medicínské stránce komentovat.

Povinná vakcinace je zrušena, je to přání zřejmě velké části lidí této země. Co se protilátek týče, tak ty jsou ze hry úplně, protože protilátky v době omikronu, ty co byly získané setkáním s deltou, nechrání proti Omikronu a sama paní viroložka, to není klinická lékařka, ale viroložka, paní doktorka Zelená v Partii SNN, kde byla se mnou v neděli, tak si to určitě pamatuje. Já si to pamatuji také. Řekla, že protilátky jsou ze hry a určitě by se neměly promítat do žádného certifikátu.

Dokonce jak já jsem imunolog, proti protilátkám nic nemám, ale není to parametr, který by měl být individuálně vhodný k posuzování, zdali je, nebo někdo není imunní vůči nemoci COVID-19. My bohužel teď v té další vlně už vidíme velké počty reinfekcí. Je to cirka třetina lidí, kteří již prodělali, kteří mají „protilátky“ a přesto se nakazili znovu. To, co také vidíme, a co je bohužel tím nejtěžším rysem, já pořád chodím na velké vizity na svou kliniku. Takže já každý týden vidím, jak vypadá opravdu klinická situace v COVID-19. Ti lidé, co končí na JIPu a co končí často na 4 týdenní a více týdenní umělé ventilaci a pak následně devastování, jsou lidé, kteří neprodělali vakcinaci proti COVID-19, a mají třeba covid podruhé. To je i medicínský pohled věci.

Čistě, striktně, odborně a procesně, jak říkám, už ani ti, co tak plédovali za protilátky, za ně neplédují, odborníci prostě proto, že v době Omikronu už nelze říci, že protilátky proti Deltě chrání proti Omikronu, a už vůbec promítat je do nějakých covid certifikátů nebo covid pasů, není odborně správné a povinná vakcinace je zrušena. Opravdu, věřte mi, že na základě evidens base mediciny, já jsem o tom přesvědčená, říkám to už od podzimu minulého roku. Prosím, naočkujme se všichni, kdo jsme vhodní k očkování a nemusíme pak hovořit o žádných dalších restrikcích, a budeme diagnostikovat a léčit jenom ty příznaky, nemocné, a nebudeme muset dělat další extrémně nákladné kroky, které nás stojí miliardy a žádným způsobem neovlivní průchod epidemie covid Českou Republikou. To je za Ministerstvo zdravotnictví a za odborný pohled, které sdílejí předsedové odborných společností.

Tomio Okamura – Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nejprve bychom dali slovo poslancům a členům výboru a poté zástupcům petentů k reakci, a může probíhat diskuse. Paní poslankyně Zajíčková, Nováková, Válková. Paní poslankyně Zajíčková, máte slovo.

Renáta Zajíčková – Já budu stručná, já bych jenom chtěla, aby tady zaznělo, aby tady zaznělo, že vyjádření petentů, jejich názor, že to, co tady prezentují za čísla, studie, atd., tak to je jenom část toho problému. Za druhé bych chtěla uvést na pravou míru, že tady petentkou bylo sděleno, že to rozhodnutí, které učinila vláda, a to, aby očkování nebylo povinné, bylo učiněno pod nátlakem. To bych taky chtěla uvést na pravou míru, myslím si, že valná část společnosti to nevnímá tak, že by to bylo pod nátlakem nějaké skupiny lidí, ale bylo to na základě racionálního zdůvodnění toho, proč očkování není povinné. Jenom to bych chtěla uvést na pravou míru.

Děkuji.

Tomio Okamura – Nyní paní poslankyně Nováková, dále paní poslankyně Válková, potom paní poslankyně Maříková.

Nina Nováková – Děkuji za slovo. Plně souhlasím s tím, co říkala paní poslankyně Zajíčková.

Nezapomeňme na druhý bod, který je obsažen v petici, a to je preferování a přesvědčování lidí, že očkování je vhodné, byť ne povinné. Druhá věc je, jakákoliv diskriminace či nediskriminace těch, kteří se po zralé úvaze nebo z nějakých důvodů rozhodnou, že se očkovat nenechají. Rozumím tomu, že možná to není ta správná odpověď na zástupkyni Ministerstva zdravotnictví, protože to jsou jako další politická rozhodnutí, ale byla bych ráda, aby toto nezapadlo, že ta diskriminace neočkovaných pořád ještě není jasné, zda není ve hře a ta tu společnost skutečně rozdělovat může. To říkám teď jako svůj osobní názor.

Helena Válková – Děkuji. Já tady zopakuji to, možná to moje stanovisko je známé, patřím teď politicky v hnutí ANO k těm, kteří vítali povinné očkování ve vztahu k profesním skupinám, které mohou, tím, že nejsou očkované, ohrozit ty nejohroženější. Jako zmocněnkyně vlády oběma vládám jsem adresovala svoje doporučení, protože v tomto ohledu, si myslím, že se můžeme řídit i našimi sousedy.

Sociální pracovníci, pracovníci ve zdravotnictví, ozbrojené složky, kde jsem si i pročítala příslušné právní předpisy, kde oni když se stávají policistou, hasičem, celníkem, pracovníkem ve vězeňství, tak dobrovolně současně akceptují, že se podřídí jiným pravidlům, i přísnějším, než ostatní. Mají za to odchodné, vyšší platy, vyšší důchody, prostě něco za něco. V tomhle ohledu, když se potom starají, sociální a zdravotničtí pracovníci, tak tam nemusíme diskutovat, o jakou populaci se starají. Seniory, nemocné, děti, atd. Tady jsem vítala, že se přidáváme k zemím, jako je například Rakousko, kde mají obecnou povinnost očkování pro všechny bez rozdílů, a další země váhají.

Pokud jde o další kategorie, jako například senioři, bez rozlišení, on může být 55 letý nemocný senior, pak může být – nechci se rouhat – někdo, jako jsem já, kdo teda naštěstí zatím netrpí žádným zdravotním handicapem, tam jsem měla s tím problém. Ale politický člověk musí respektovat většinu.

Z hlediska ústavně právní optiky základních lidských práv a svobod, je vždycky důležité poměřovat význam jednotlivých ústavním pořádkem chráněných hodnot a statků. A život a zdraví má definitivně a vždycky přednost před svobodou rozhodování, svobodou pohybu, shromažďování, projevu. Na to jsou nejenom učebnice a komentáře, ale myslím i zdravý lidský rozum, že když jde o život, tak se některá práva zkrátit musí.

Je to můj politický i osobní názor, a velmi děkuji zástupkyni Ministerstva zdravotnictví, že nás v kostce seznámila i s výsledky odborných studií a s aktuálním stavem poznání, protože si myslím, že tohle nám chybí, určitá pokora před tou odbornou radou, která třeba v Německu nechybí, protože tam to, co řekne institut Roberta Kocha, tak vláda velice ráda akceptuje a tím se trošku zbavuje i své odpovědnosti za politické rozhodování. My vám to naopak odborníkům bereme a rádi rozhodujeme místo vás. Děkuji

Karla Maříková – Děkuji za slovo. Budu reagovat na paní poslankyni Zajíčkovou a paní poslankyni Válkovou a částečně na paní náměstkyni. Ono úplně to ze hry není, protože není nikdy vyloučeno, že povinné očkování nebude znovu zavedeno. Stále o tom společensky i odborně probíhá diskuse. Je na místě to prodiskutovat a seznámit s tím popřípadě Ministerstvo zdravotnictví a Poslaneckou Sněmovnu.

Co se týká toho dotazu paní poslankyně Zajíčkové. Ano, je pravda, že povinnost očkování z vyhlášky byla odstraněna. Jak po politickém tlaku SPD, vzniklo tady několik deklarací dotčených profesních skupin lékařů, policistů, zdravotních sester a dalších, kteří hrozili odchodem z těchto profesí. Bylo to pod tlakem. Pan ministr Válek, než se stal ministrem, sliboval, že tuto povinnost, pokud se stane ministrem, odstraní. Ale stále to prodlužoval, odtahoval, dokonce se veřejně vyjádřil, že ještě diskutují o tom, že by to bylo pro některé profesní skupiny zanecháno. Skutečně ano, bylo to pod politickým a společenským tlakem.

K tomu, co tady řekla paní poslankyně Válková. Já už jsem se zmínila, vedlo by to skutečně k odchodu z těch důležitých profesí. My už dneska máme nedostatek zdravotníků. Jsem z Karlovarského kraje a i bez toho, aby zdravotníci odcházeli kvůli povinnému očkování, jich máme nedostatek. Je to problém ve všech příhraničních oblastech, kdy řešíme nejenom nedostatek sester, ale i nedostatek lékařů. Pokud by odešli další, tak by to vedlo i k uzavírání oddělení, odložení operativ, atd. Obraceli se na mě, než to bylo rozhodnuto, nejen zdravotníci, ale i policisté, hasiči. Je úplně tristní, že to bylo zavedeno pro dobrovolné hasiče, ale také vojáci.

Musím říct, že to očkování, já už jsem se tady o tom zmiňovala, nebrání vzniku, ani šíření onemocnění.

Takže i ten očkovaný se může nakazit a to onemocnění šířit. Nedokážu si představit, že by byla povinnost zavedena, když tady vidíme, že tady máme další a další posilující dávky. Tak jak bychom stanovili tu povinnost, když budou za 3 měsíce na 3. dávku, za 4 měsíce na 4. dávku. Ani už z tohohle principu to ani nelze zavést.

Další důvod je – ty vakcíny jsou nové, my nemáme tady zvážen benefit a risk, jestli budou mít větší přínos, anebo do budoucna, jestli bude větší riziko. Protože tím, že jsou tady krátce, neznáme, jaké budou mít dlouhodobé dopady. Proto by mělo prioritně být doporučovány rizikovým skupinám, kde víme, že budou mít pro ně výhody, ale určitě ne zdravým jedincům, kde je minimální riziko, že se dostanou do toho vážného průběhu. Děkuji.

Tomio Okamura -Předám slovo paní náměstkyni, která se přihlásila k reakci. Jenom chci upozornit, že paní náměstkyně mě upozornila, že by potřebovala nejpozději v 16.40 hodin odejít, a máme tady ještě i tu druhou petici. Paní náměstkyně, máte slovo, prosím.

Martina Koziar Vašáková – Já zareaguji jenom krátce. Už jsou důkazy i na to, že kromě toho, že vakcíny snižují riziko proto dotyčného, těžkého průběhu a smrti, že snižují infekčnost, i u toho Omikronu a to ze 7,5 na 5,5 dne a snižují virovou nálož, kterou je dotyčný, který je očkován, přenáší. Jsou i studie, že v rodinách, kde jsou rodiče očkováni, tak byť jsou nakaženi, tak méně pravděpodobně přenesou infekci na své děti.

Toto skutečně funguje, to jsou poslední evidens base data, a musím říct, že jsem viděla už spoustu zdravých lidí, kteří následně skončili na JIP a neměli předtím jedinou tabletku, a skončili v těžkém stavu. Toto prosím, také určitě není pravda. Takže současné poznání, opravdu nejbezpečnějším lékem je prevence na covid, tzn. očkování. Ti lidé, kteří nechtějí tu „neodzkoušenou“ vakcínu, tak pak zhusta vyžaduji na JIP takovou péči, která je daleko méně odzkoušená. Jsou to off lable léky, o ceně nebudeme hovořit, protože cena lidského života pro mě je nevyčíslitelná, takže na penězích mi opravdu nezáleží, ale jsou to léky, které jsou ještě daleko méně odzkoušené, velice drastické postupy, včetně mimotělního oběhu, které s těmi lidmi opravdu zatočí a udělají z nich trosku. To je prosím pěkně, když nahradíte prevenci léčbou.

Renáta Zajíčková – Mám žádost ke členům petičního výboru, abychom uzavřeli tuhle tu diskusi, protože si myslím, že první část je stejně bezpředmětná, této petice. Druhá část, o té se můžeme dohadovat, stejně se s petenty na tom neshodneme. Oni budou mít své argumenty, my je respektujeme, ale přesto se musíme nějak vypořádat s tou peticí, takže to určitě udělá paní zpravodajka. Je to i s ohledem na to, že už je 16.15 hodin, měli tady být jiní petenti, tak abychom dali slovo i jim.

Karla Maříková – Určitě nezpochybňuji to, že na těch JIP ti pacienti končí, ale už na to upozorňuje, myslím paní kolegyně Zajíčková to byla, pardon, paní profesorka Válková, argumentovala Kochovým institutem. Právě v Německu Kochův institut doporučuje, a prošlo to i médii, aby bylo jednoznačně rozdělováno, jestli tam leží pacienti, kteří tam jsou v souvislosti s covidem, anebo ti, kteří jsou tam s jiným vážným onemocněním a jsou covid pozitivní. Tyto přesná data nemáme, ani nejsou nikde zveřejněna.

Další faktor, proč tam mnozí pacienti skončili, my víme, že během covidové pandemie byla opravdu tristně zanedbána primární péče. Mnozí praktiční lékaři, mluvila jsem včera o tom i s panem profesorem Válkem, s panem ministrem. Prostě neordinují, někteří i dodnes ordinují po telefonu, pacienty, kteří jsou covid pozitivní, nechtějí ani vidět, já sama jsem to zažila. Byla jsem 2 týdny zpátky covid pozitivní. Lékaře nezajímá jak tomu pacientovi je, dodnes někteří jim řeknou, že si mají vzít léky na teplotu a pokud se budou cítit špatně, ať si zavolají záchranku, nebo ať zavolají tomu lékaři. Takže pokud tu není včasná primární péče, pak se nemůžeme divit, že nám takové množství pacientů končí na JIP.

Tomio Okamura – Jestli se nikdo nehlásí do rozpravy, tak bych ukončil rozpravu a předal bych slovo paní zpravodajce, jestli má nějaký návrh usnesení, nebo nějaký závěr, který bychom tady přijali. Prosím.

Nina Nováková – Mám návrh usnesení, a ačkoliv si dovedu představit, že třetí část toho návrhu usnesení možná pro některé z vás bude taková, že se jim nebude líbit, tak si přesto myslím, že vzít něco v úvahu není chyba, protože to nepodmiňuje, není to žádný nátlak na rozhodování. Přečtu návrh na usnesení. Návrh usnesení petičního výboru ze 4. schůze, ze dne 3. 2. 2022 a týká se petice proti povinnému covid očkování a uznávání protilátek.

Návrh usnesení: „petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů, vyjádření zpravodajky výboru a vyjádření zástupkyně Ministerstva zdravotnictví a po rozpravě,

Za prvé – projednal petici proti povinném covid očkování a uznávání protilátek.

Za druhé – vzal na vědomí závažné argumenty tvořící obsah petice proti povinnému covid očkování a za uznávání protilátek.

Za třetí – petiční výbor žádá Ministerstvo zdravotnictví České Republiky, aby při rozhodování o případné vyhlášce o ochraně veřejného zdraví, kterou by hodlalo uvést v platnost, k těmto argumentům přihlédlo“.

Helena Válková – Tak v takovém případě já dám protinávrh, protože mě ty argumenty vůbec nepřesvědčily, vůbec, absolutně, ani ta argumentace, kterou tady paní kolegyně Maříková říkala o zanedbané primární péči, která ve zkratce vede k tomu, že tam máme pacienty na JIP. Chápu to politicky, ale logicky nikoliv.

Závažnost argumentů na mě nezapůsobila vůbec, takže bych doporučila proti usnesení hlasovat – projednal, vzal na vědomí argumenty a tečka. Ministerstvo zdravotnictví si musí rozhodnout samo. Je to exekutivní orgán. Anebo nemusí, pokud petiční výbor mu něco řekne. Já bych nemohla hlasovat bez toho 3. bodu, pro to hlasovat můžu. Ty argumenty jsme vzali na vědomí, my jsme si je vyslechli, dali vážnost, kterou paní zpravodajka otevřela, i když jsme nemuseli vás sem zvát, 10 000 podpisů tam není, ale tím by to mělo skončit. Ale pro mě, jako pro poslankyni, ostatní můžou mít jiný názor. Řekla jsem ten protinávrh jasně. Máte to zachycené. Děkuji.

Tomio Okamura – Já bych k tomu jenom dodal, že jsme si přeci jenom na výboru v minulosti řekli, že zvát – nezvát. Chtěli jsme být hlavně vstřícní nehledě na obsah petice a v rámci našich možností buď zařadíme jako bod, nebo přes 10 000 jako veřejné slyšení. Shodli jsme se, že by výbor byl co nejvstřícnější vůči aktivitám občanů. Myslím si, že je to tak správně. Máme tady 3 body usnesení, tak pojďme hlasovat zvlášť bod jedna, dva a o bodu 3 budeme hlasovat nejprve oproti návrhu a pak se bude hlasovat o návrhu zpravodajky.

Helena Válková – Já jsem tam chtěla vypustit v tom bodě 2 „závažné“ argumenty. Jenom, že jsme vzali na vědomí „argumenty“.

Tomio Okamura – Budeme hlasovat první bod, protinávrh dvakrát. Druhý bod je tady jenom jeden a třetí bod budeme hlasovat dvakrát.

Helena Válková – Technicky – není jednodušší jako u jiných usnesení, návrh jako protinávrh jako celek hlasovat. Potom jako celek hlasovat ten návrh zpravodaje?

Tomio Okamura – Já se tady zeptám ještě paní zpravodajky.

Nina Nováková – Já se domnívám, paní kolegyně, že jsou tady mezi námi ti, kterým nevadí závažné argumenty a vadí jim bod 3. Myslím, že je relevantní hlasovat o všech 3 bodech zvlášť.

Tomio Okamura – Dobře, tak jestli je tady shoda. Vezměme to ještě jednou.

Usnesení zní:

  1. Petiční výbor po vyslechnutí zástupce petentů vyjádření zpravodajky výboru a vyjádření zástupkyně Ministerstva zdravotnictví a po rozpravě, projednal petici proti povinnému covid očkování a za uznávání protilátek

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 10 poslanců, proti nikdo, návrh byl přijat. (6. Hlasování – 10 – 0 – 0, je přílohou tohoto zápisu)

  1. Vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice proti povinnému covid očkování a za uznávání protilátek.

Přičemž upozorňuji, že to druhé hlasování se liší pouze v tom, že tam dodáme slovo „závažné“.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 10 poslanců, proti nikdo, usnesení bylo schváleno. (7. Hlasování – 10 – 0 – 0, je přílohou tohoto zápisu)

  1. Žádá Ministerstvo zdravotnictví České Republiky, aby při rozhodování o vyhlášce o ochraně veřejného zdraví, kterou hodlá uvést v platnost, k těmto argumentům přihlédlo.

To byl návrh paní zpravodajky. Návrh paní poslankyně bylo, že to tam vůbec nebude.

Teď je otázka, spíš abychom hlasovali, že tam bod 3 nebude. Budeme hlasovat o tom bodu a buď se vyjádříme ano, nebo ne.

Helena Válková – Kdo nebude pro ten 3. bod, tak se zdrží nebo nezvedne ruku.

Tomio Okamura – Proto navrhuji, abychom hlasovali v tom znění, co paní zpravodajka navrhla.

„III – žádá, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR při rozhodování o vyhlášce a ochraně veřejného zdraví, kterou hodlá uvést v platnost, k těmto argumentům přihlédlo.“

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 2, proti 4, zdrželi se 4. – Návrh nebyl přijat. (8. Hlasování – 10 – 0 – 0, je přílohou tohoto zápisu)

Jenom dodám, že záznam z jednání bude součástí zápisu, který bude po schválení ověřovatele zpřístupněn na webových stránkách petičního výboru, jako vždy bychom informovali Ministerstvo zdravotnictví o závěru této petice. Poděkuji tedy hostům za účast. Zeptám se, paní náměstkyně, máme tady tu druhou petici, jak to s vámi vypadá časově? Uvítali bychom, kdybyste to tady ještě chviličku zvládla. Dám vám slovo.

Maritna Koziar Vašáková – Opravdu 5 minut, omlouvám se, ale na mě to spadlo, přeházela jsem si program, abych mohla vůbec přijít, protože byl pozván pan ministr a paní náměstkyně Svrčinová. Já jsem to vzala s tou podmínkou, že musím odejít. Ale mé vyjádření bude zcela shodné, ta petice je shodná, tak můžete to vzít přes kopírák, já své názory tam nezměním, ani to, co tlumočím za ministerstvo. Jestli vám to takto stačí, tak budu ráda.

Tomio Okamura – moment, zahájil bych bod, všechno se nahrává a je to veřejné, tak ať máme nějaké formální kroky. Děkuji za vyjádření.

K bodu 7)

Projednání petice proti povinnému očkování

Pro zápis byl pořízen doslovný přepis zvukového záznamu:

Tomio Okamura – Zahajuji bod 7 Projednání petice proti povinnému očkování. Vítám tedy opět pozvané hosty. Tato petice přišla petičnímu výboru začátkem ledna. Zařadil jsem ji na výbor na žádost zástupce petentů z důvodu toho, že petice splňuje podmínky, které jsou potřeba. Paní zpravodajka se zařazením souhlasila a ujme se zpravodajské zprávy. Než se ujme slova, je otázkou, že bychom přehodili pořadí a dali první slovo paní náměstkyni, když musí odejít?

Dal bych jako první slovo paní náměstkyni pro zdravotní péči paní profesorce Koziar Vašákové a následně bychom dali slovo zástupci petentů panu magistru Marku Adamovi, první místopředseda ANS, kterého vám tímto představuji a na našem výboru vítám. Po vystoupení paní náměstkyně by svou petici zdůvodnil zástupce petentů a seznámil nás s obavami petentů a argumenty proti povinné vakcinaci.

Martina Koziar Vašáková – Mé stanovisko a stanovisko ministerstva zůstává stejné jako u předchozího. Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje na základě toho, jaké na základě medicíny na důkazech nejlepší doporučení pro ochranu celé populace. V současné době nic lepšího než vakcinaci nemáme, a země z nejlepší proočkovaností mají nejnižší ztráty na životech a nejnižší nemocnost a nutnost nejmenšího počtu dalších sekundárních omezujících opatření, které doporučuje světová zdravotnická organizace tam, kde není proočkovanost. Za Ministerstvo zdravotnictví je to nejúčinnější nástroj, proto také byla vtělena do té vyhlášky povinnost pro nejohroženější skupiny a pro ty, kteří z nejohroženějšími skupinami obyvatel nakládají a ti, kteří mají povinnost pomáhat a chránit a mají to přímo v náplni práce. Po debatě na nátlak zrušení tohoto ustanovení ve vyhlášce ministerstvo tím krokem z 26. 1. navrhlo změnu ve smyslu odstranění těchto odstavců, čímž de facto i petice pozbývá faktického významu, protože ten už byl naplněn. A jestli dovolíte, já bych se vzdálila.

Tomio Okamura – Já vám děkuji, že jste přišla a těšíme se s vámi opět na viděnou. Nyní dáme slovo zpravodajce místopředsedkyni petičního výboru, paní Nině Novákové, aby se ujala své zpravodajské role. Prosím, máte slovo.

Nina Nováková – Děkuji za slovo. Tato petice je vedena v petičním výboru pod č. 1 – Petice proti povinnému očkování. Petenty zastupuje pan Marek Adam. Tato petice splňuje veškeré formální požadavky, počet podpisů je 3 432, opět nenaplňuje počet podpisů, jak jsme si stanovili pro nárok na veřejné projednání. Znovu opakuji, že to je téma, které společnost vnímá jako velmi významné a citlivé, proto děkuji petičnímu výboru, že přijal usnesení na minulém výboru, že bude umožněno, aby zástupci petentů zde byli. Nejstručněji, abychom měli odlišení těch dvou petic, že my občané ČR žádáme, aby Parlament, atd., dodržovali Ústavu ČR a ani ve jménu vyššího blaha ji nikdy neporušovali.

Každý občan má právo se rozhodnout, zda se nechá či nenechá očkovat. A to co je důležité, nejsme proti dobrovolnému očkování, jsme pouze proti povinnému očkování, které se snaží zavést vláda.

Místo relevantních informací odborníků, na základě kterých by se mohl občan rozhodnout, nás Vláda nutí do očkování pomocí korupčních a vyděračských nástrojů. Tím vás seznamuji s rétorikou této petice a s drobnými odlišnostmi, které jsou oproti předchozí petici.

Tomio Okamura – Děkuji. Předávám slovo zástupcům petentů, pan magistr Marek Adam. Prosím, máte slovo.

Marek Adam – Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové petičního výboru, děkuji vám za možnost zde být s vámi a vystoupit zde na osvětlení petice proti povinnému očkování. Chtěli bych úvodem říci, že každý člověk dostal od přírody určitý dar přirozené imunity a měli bychom tuto přirozenost respektovat a záměrně tuto přirozenou imunitu neeliminovat.

Podle našich informací, tzv. vakcinace proti onemocnění COVID-19 není očkováním v pravém slova smyslu, nýbrž se jedná o jakousi genovou terapii, navíc experimentální fázi. O tzv. pandemii podle našich informací nerozhodla světová zdravotnická organizace, nýbrž světové ekonomické fórum.

Vláda sice odložila tzv. povinné očkování, byla zrušena ta vyhláška, ale my nemáme záruky do budoucna, že třeba ta novela pandemického zákona znovu nezavede nějaký nátlak na určité profesní skupiny k povinné vakcinaci. Považujeme požadavek, byť třeba jen hypotetický na povinné očkování jako protiprávní, považujeme ho za protiprávní, podporujeme přezkoumání Ústavního soudu a podporujeme podnět podaný i skupinou senátorů.

Domníváme se, že očkování nemůže být pravidelné v takových frekvencích, jak jsme tomu byli v této době svědky, a tvrdíme, že očkování před nemocí ani před šířením nemoci nechrání.

Ta nepravdivost té vyhlášky o povinném očkování číslo 466/2021, tam se hovoří o zamezení vzniku a šíření nemoci, ale my už teď víme, že žádná z očkovacích látek není schopna zamezit šíření nemoci COVID-19, protože očkovaní mohou onemocnět stejně tak jako neočkovaní a mohou nemoc i nadále šířit. Podle nás ta vyhláška, která sice byla zrušena, ale obáváme se její implementace do pandemického zákona, popírá zcela jakoukoliv nutnost očkování vybraných profesních skupin.

Domníváme se, že očkovací látky nesplňují parametry vakcín jako látky, které brání vzniku a šíření nemoci, což souvisí s medicínským i právním důvodem nařídit povinné očkování. Tento důvod podle nás padá. Očkovací látky se týkají pouze příjemce zmírnění průběhu, a to ještě ne vždycky. Co se týká citlivých dat a informací o očkování zvláštních osobních údajů, režim článku 9, odst. 1 GDPR, tak šíření informací o očkování je zakázáno. Výjimku má pouze článek 9, odst. 2 a troufám si říci, že Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR nemá na základě žádného zákona výjimku, kterou by mohla vyžadovat informaci o očkování. Zákon o ochraně veřejného zdraví §47, odst. 1 hovoří o očkovacích látkách.

Zvláštní očkování lze použít očkovací látky uvedené na seznamu očkovacích látek dle jejich antigenního složení, ale my máme takové informace, že očkovací látka neobsahuje žádný antigen a nemůže být zařazena na seznam očkovacích látek. Co se týká seznamu očkovacích látek pro rok 2022, tak se odkazuji na článek 472/2021Sb. Z data 30. 11. 2021.

Abych to shrnul, tak považujeme požadavek na povinné očkování za protiústavní, protože při neuposlechnutí je nařizováno odebírání ústavně chráněných práv, jako je právo na svobodu, atd. Považujeme to v rozporu s Ústavou tento tlak na očkování a můžeme říci, že právo na svobodu rovnosti důstojnosti i v právech, základní práva a svobody, jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné a to znamená, že povinné očkování, pokud by se měla někdy nějaká vyhláška o povinném očkování opakovat, tak by to znamenalo odebírání ústavně chráněných práv. Zejména bych chtěl upozornit na to, že se jedná o experimentální fázi, že tvrdíme a trváme na tom, že se jedná o genovou terapii, nikoliv o klasické očkování, a proto si myslím, že je nemorální trvat na povinném očkování. Děkuji

Tomio Okamura – Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Chce se někdo z poslanců vyjádřit? Ano, paní poslankyně Nina Nováková.

Nina Nováková – Děkuji za slovo. Ačkoliv jsem zastánce toho, aby očkování nebylo vynucováno, aby neočkováni lidé nebyli diskriminováni, tak se musím trošku ohradit vůči některým vašim argumentacím, a to zejména vzhledem k tomu, že jste uváděl, že nějakou novelou pandemického zákona by se to mohlo zavést.

Ale pandemický zákon vůbec o očkování není. I tehdy, kdy jsme byli, a já jsem sama s tím nesouhlasila, když jsme byli v nebezpečí, že bude očkování povinné tou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví z prosince. Tak to byla vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Jenom jsem chtěla upřesnit, že ta nedůvěra vůči nějaké novele pandemického zákona asi úplně není na místě, že skutečně přesnější je, abychom se bavili o tom, že může přijít vyhláška, pokud jste proti tomu, že může přijít vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Jinak také nesouhlasím s povinným očkováním.

Tomio Okamura – Ještě někdo z poslanců se chce vyjádřit? Nikoho nevidím, ukončím rozpravu, předám slovo paní zpravodajce, zdali byste navrhla nějaké usnesení nebo nějaký závěr.

Nina Nováková – Já bych navrhla stejné usnesení, které se týkalo té první petice zase s tím, že chápu, projde – neprojde. Usnesení petičního výboru ze 4. schůze ze dne 3. 2. 2022 zní:

„Petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů vyjádření zpravodajky výboru a vyjádření zástupkyně Ministerstva zdravotnictví, a po rozpravě:

  1. Projednal petici …
  2. Vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice ….
  3. Žádá Ministerstvo ČR, aby při rozhodování o vyhlášce o ochraně veřejného zdraví, kterou hodlá uvést v platnost, k těmto argumentům přihlédlo.“

Tomio Okamura – Jestli souhlasíte, uděláme stejnou proceduru jako předtím. Jako první budeme hlasovat o tom, že petiční výbor projednal petici proti povinnému očkování.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 10, proti žádný. (9. Hlasování – 10 – 0 – 0, je přílohou tohoto zápisu)

II. Petiční výbor vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice proti povinnému očkování.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 10, proti nikdo, 1 se zdržel. (10. Hlasování – 10 – 0 – 0, je přílohou tohoto zápisu)

III – Žádá, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR při rozhodování o vyhlášce a ochraně veřejného zdraví, kterou hodlá uvést v platnost, k těmto argumentům přihlédlo.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 3, proti 3, zdrželi se 5. Návrh nebyl přijat. (11. Hlasování – 3 – 3 – 5, je přílohou tohoto zápisu)

Bod končím a děkuji hostům za účast. A sděluji, že jsme vyčerpali program 4. schůze petičního výboru, jednání tímto končím, děkuji všem přítomným za účast.

Děkuji a přeji krásný večer.

(Jednání výboru bylo ukončeno v 17:30 hod.)

Hana NAICLEROVÁ Tomio OKAMURA

ověřovatelka výboru předseda výboru

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s